1. käpp

  käpp subst. ~en ~ar ORDLED: käpp-en
  Svensk ordbok
 2. mala

  ma`la verb malde malt, mald el. malen, malda el. malna, pres. mal äv. maler ORDLED: mal-de SUBST.: malande, malning
  Svensk ordbok
 3. föredra

  fö`redra äv. fö`redraga verb föredrog föredragit föredragen föredragna, pres. föredrar äv. föredrager ORDLED: före--drag-it SUBST.: föredragande, föredragning (till 3); föredrag (till 2)
  Svensk ordbok
 4. ärta

  ärt`a subst. ~n, ärtor äv. ärter ORDLED: ärt-an
  Svensk ordbok
 5. avsöndra

  a`vsöndra verb ~de ~t ORDLED: av--söndr-ar SUBST.: avsöndrande, avsöndring
  Svensk ordbok
 6. 1så adv.
  Svensk ordbok
 7. kärlek

  kä`rlek subst. ~en ~ar ORDLED: kär-lek-en
  Svensk ordbok
 8. öre

  ö`re subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. ~na ORDLED: ör-et
  Svensk ordbok
 9. parentes

  parentes [-ente´s el. -aŋte´s] subst. ~en ~er ORDLED: par-ent-es-en
  Svensk ordbok
 10. sälja

  säl`ja verb sålde sålt, pres. säljer ORDLED: sälj-er SUBST.: säljande
  Svensk ordbok