1. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 2. träffa

  träff`a verb ~de ~t ORDLED: träff-ar SUBST.: träffande; träff (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok
 4. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 5. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 6. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok