1. cesarism

  cesaris´m subst. ~en ORDLED: cesar-ism-en
  Svensk ordbok
 2. maktfullkomlig

  mak`tfullkomlig adj. ~t ORDLED: makt--full-kom-lig
  Svensk ordbok
 3. demonregissör

  demonregissör [-å`n-] subst. ~en ~er ORDLED: demon--reg-iss-ör-en
  Svensk ordbok
 4. förtvina

  förtvi´na verb ~de ~t ORDLED: för-tvin-ar SUBST.: förtvinande, förtvining
  Svensk ordbok
 5. fostran

  fos`tran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: fostr-an
  Svensk ordbok
 6. uppfostran

  upp`fostran subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: upp--fostr-an
  Svensk ordbok
 7. förmyndare

  förmyndare [-myn´d- el. fö`r-] subst. ~n äv. förmyndarn, plur. ~, best. plur. förmyndarna ORDLED: för-mynd-ar-en
  Svensk ordbok
 8. fader

  fa`der el. far subst. fadern fäder [fä´d-] ORDLED: fäder-na
  Svensk ordbok