1. rexister

  rexister, benämning på medlemmarna i en kristligt social auktoritär rörelse i Belgien före och under andra världskriget.
 2. Rafael Trujillo

  Trujillo, Rafael, 1891–1961, dominikansk militär och politiker, president 1930–38 och 1942–52, i praktiken diktator från 1933.
 3. Humberto de Alencar Castelo Branco

  Castelo Branco, Humberto de Alencar, 1900–67, brasiliansk militär, president 1964–67.
 4. Thomas Arnold

  Arnold, Thomas, 1795–1842, brittisk teolog och historiker, far till Matthew Arnold, farfar till Mary Augusta Ward.
 5. Peter Stuyvesant

  Stuyvesant, Peter ( Petrus), född ca 1610, död 1672, nederländsk kolonialämbetsman.
 6. Hasselakollektivet

  Hasselakollektivet, Hassela, behandlingshem för ungdomar i åldrarna 15–20 år med drogproblematik, i första hand från Stockholmsområdet.
 7. Christian Wolff

  Wolff, Christian, född 1934, fransk-amerikansk tonsättare.
 8. Georg Gervinus

  Gervinus, Georg, 1805–71, tysk historiker, litteraturhistoriker och politiker.
 9. Ole Lund Kirkegaard

  Kirkegaard, Ole Lund, 1940–79, dansk barnboksförfattare, lärare.
 10. Järngardet

  Järngardet, antisemitisk och fascistisk rörelse i Rumänien före och under andra världskriget.