1. Chandrasekhar–Schönberg-gränsen

  Chandrasekhar–Schönberg-gränsen, den största möjliga andel av en stjärnas massa som kan förekomma innanför det skal där kärnreaktionerna sker.
 2. mediadegeneration

  mediadegeneration, cystisk medianekros, artärsjukdom som drabbar stora kroppspulsåderns (aortas) mellersta väggskikt.
 3. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna, vit dvärg, kompakt stjärnrest som utgör slutstadiet i lättare stjärnors utveckling.
 4. engelsk park

  engelsk park, landskapspark , en av trädgårdskonstens huvudriktningar, uppkommen med det engelska pastorala beteslandskapet som grund och med renässansens landskapsmåleri som främsta inspirationskälla.
 5. blomkål

  blomkål, Brassica oleracea Botrytis-gruppen (synonym Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis), sortgrupp inom arten kål i familjen korsblommiga växter.
 6. tjugotalsklassicism

  tjugotalsklassicism, en sedan ca 1950 använd benämning på en övervägande nordisk strömning inom arkitektur och konsthantverk, framträdande från början av 1910-talet till ca 1930.
 7. havsnejonöga

  havsnejonöga, Petromyzon marinus , art i fiskfamiljen nejonögon.
 8. parametrisk förstärkare

  parametrisk förstärkare, förstärkare, vanligen för elektriska eller optiska signaler, där den nödvändiga energin tillförs genom att en parameter, t.ex. en kapacitans, varieras periodiskt med en frekvens, pumpfrekvensen, som i regel är högre än signalfrekvensen.
 9. flodnejonöga

  flodnejonöga, nätting, Lampetra flu­vi­atilis, art i fiskfamiljen nejonögon.
 10. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.