1. Kurt Weill

  Weill, Kurt, född 2 mars 1900, död 3 april 1950, tysk-amerikansk tonsättare.
 2. nejonögon

  nejonögon, Cephalaspidomorphi , klass i fiskgruppen rundmunnar med en nu levande ordning, nejonögon ( Petromyzonti­for­mes), och de utdöda pansarnejonögonen.
 3. karolingiska mynt

  karolingiska mynt, mynt präglade i de karolingiska rikena (751–987).
 4. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 5. Demosthenes

  Demosthenes, född 384 f.Kr., död 12 oktober 322 f.Kr., athensk vältalare och statsman.
 6. Wassily Kandinsky

  Kandinsky, Wassily, egentligen Vasilij Kandinskij, född 4 december 1866, död 13 december 1944, rysk målare, grafiker och konstteoretiker, verksam i Ryssland/Sovjetunionen, Tyskland och Frankrike.
 7. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 8. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 9. varumärke

  varumärke, lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare.

 10. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.