1. befruktning

  befruktning, konception, den biologiska process då könsceller ( spermie och äggcell) förenas till en zygot och en ny individ börjar utvecklas.
 2. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 3. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 4. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. urarta

  u`rarta verb ~de ~t ORDLED: ur--art-ar SUBST.: urartande, urartning
  Svensk ordbok
 7. degeneration

  degeneration [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: de-gen-er-at-ion-en
  Svensk ordbok