1. konfessionell

  konfessionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: kon-fess-ion-ell
  Svensk ordbok
 2. Religious Studies

  Religious Studies, engelskspråkig, snarast religionsfilosofisk, icke-konfessionell kvartalsskrift, som sedan 1965 utges kvartalsvis i Cambridge.
 3. Simone Weil

  Weil, Simone, 1909–43, fransk filosof.
 4. Gustaf Adolf Danell

  Danell, Gustaf Adolf, 1908–2000, teolog, domprost i Växjö 1957–73, redaktör för tidskriften Nya väktaren 1967–92; jämför släktartikel Danell.
 5. dopgrav

  dopgrav, bassäng för dop.
 6. religionsvetenskap

  religionsvetenskap, det vetenskapliga studiet av religion i historia och samtid.
 7. religionsundervisning

  religionsundervisning, den strävan som finns inom varje religion att vägleda barnen i de egna trosföreställningarna, riterna, livsmönstren etc. och att hos de vuxna befästa och utveckla vad som förmedlats under barndomen.
 8. kyrkounion

  kyrkounion, sammanslutning av kyrkor med olika konfessionell bakgrund som inom ett geografiskt område går ihop och bildar en kyrka.
 9. Maximilian II

  Maximilian II, 1527–76, tysk–romersk kejsare från 1564, son till kejsar Ferdinand I och Anna av Ungern.
 10. Zentrum

  Zentrum, historiskt tyskt politiskt parti med katolsk prägel.