1. dop

  dop, den rituella handling med nedsänkning i eller ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden, förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan).
 2. ekumenik

  ekumenik, samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden.
 3. Abraham Calovius

  Calovius (egentligen Kalau), Abraham, 1612–86, tysk luthersk teolog.
 4. liturgik

  liturgik, liturgivetenskap, det vetenskapliga studiet av den kristna gudstjänstens historiska utveckling och principiella problem.
 5. fristående skola

  fristående skola, friskola, undervisningsanstalt som inte hör till det offentliga skolväsendet.
 6. kristna student- och gymnasiströrelser

  kristna student- och gymnasiströrelser ser som sin uppgift att samla och inspirera studerande unga människor till kristen gemenskap och evangelisation.
 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 9. Uganda

  Uganda, stat i Östafrika.

 10. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.