1. alternativt samhälle

  alternativt samhälle (engelska alternative society), (av alternativrörelser eftersträvat) alternativ till det konventionella samhället.
 2. borgerlig

  borgerlig, som har samband med borgare eller medelklass; ibland med nedsättande betydelse: konventionell, småskuren, ”kälkborgerlig”.
 3. mikrovågor

  mikrovågor, elektromagnetiska vågor med våglängder på ca 1 mm–1 m.
 4. television

  television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud.

 5. konventionalism

  konventionalism, i språkfilosofi: åsikten att kriteriet på vad som är en analytisk sats är konventionellt bestämt via de språkliga konventionerna för hur orden används.
 6. smutsig bomb

  smutsig bomb, vapen som består av en konventionell sprängladdning och som sprider radioaktivt material.
 7. lamellridåslutare

  lamellridåslutare, kameraslutare bestående av ett antal tunna metallameller placerade alldeles framför filmen.
 8. mmHg

  mmHg, beteckning för den konventionella tryckenheten millimeter kvicksilver.
  1 mmHg = 1 torr = 1/760 atm = 101 325/760 Pa ≈ 133,322 Pa (pascal).
 9. lamellkylare

  lamellkylare, i allmänt språkbruk en konventionell kylare (värmeväxlare) i fordon med vattenkylda motorer, där den värmeöverförande ytan mot luft utgörs av en fast lamellsats med ett stort antal tunna kylflänsar.
 10. strålkniv

  strålkniv, gammakniv, instrument för neurokirurgisk, stereotaktisk operation.