1. universalfräsmaskin

  universalfräsmaskin, fräsmaskin med horisontellt bord där arbetsstycket spänns upp på en vridbar mellanslid.
 2. grupphjälm

  grupphjälm, truppskyddsrum med en stomme av fabrikstillverkade korrugerade plåtelement som kan monteras på kort tid för att sedan förses med en täckning av sten och jord.
 3. bentyl

  bentyl, lättbentyl, ett motorbränsle bestående av 75 % motorbensin och 25 % alkohol.
 4. ryttarsigill

  ryttarsigill, sigill med bild av en ryttarfigur, i regel förbehållen kunglig eller furstlig person.
 5. motoralkohol

  motoralkohol, benämning på metanol, etanol och andra lägre alkoholer vid användning som motorbränsle.
 6. FN

  FN, belgiska motorcyklar, tillverkade 1901–65.
 7. avdrag

  avdrag, kontrolltryck av sättning, layout eller reproarbete.
 8. jonraketmotor

  jonraketmotor, raketmotor i vilken metalljoner (t.ex. cesium) accelereras i ett elektriskt fält till mycket högre hastigheter (3–30 gånger) än förbränningsgaserna i en konventionell raketmotor.
 9. brustablett

  brustablett, tablett som skall lösas upp i vatten före intagandet.
 10. pentekontaetien

  pentekontaetien, konventionell benämning på den föga dokumenterade perioden i Greklands historia mellan perserkrigen och peloponnesiska kriget (479–431 f.Kr.).