1. Epri

  Epri, Electric Power Research Institute, de amerikanska kraftföretagens forskningsinstitut i Palo Alto, Kalifornien.
 2. perserriket

  perserriket, i historisk litteratur konventionell benämning på de akemenidiska, parthiska och sasanidiska dynastiernas välden, framför allt det av Kyros II grundade akemenidiska imperiet (549–331 f.Kr.).
 3. lamellkoppling

  lamellkoppling, till- och frånslagbar axelkoppling av typ skivkoppling, där man medelst en sats lameller har utökat antalet gemensamt ansatta och parallellt arbetande friktionsytor för att få ett gynnsammare förhållande mellan ansättningskraft och vridmomentkapacitet.
 4. direktstyrning från dator

  direktstyrning från dator, engelska direct digital control, DDC, reglertekniskt uttryck som innebär att konventionell reglerutrustning ersätts med en dator.
 5. neurodator

  neurodator, föreslagen benämning på en typ av dator vars arkitektur bygger på artificiella neuronnät och som kan arbeta mer parallellt och därmed snabbare än konventionella datorer vid beräkningar med neuronnät.
 6. superkaviterande propeller

  superkaviterande propeller, totalkaviterande propeller , propeller för framdrift av ytfartyg där en konventionell propeller skulle få problem med kavitationsskador (jämför kavitation).
 7. alternativ medicin

  alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- och sjukvården.
 8. naturläkemedel

  naturläkemedel, grupp av läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung utan att härröra från växter.
 9. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 10. neodaoism

  neodaoism, västerländsk benämning på den starkt spekulativa filosofiska riktning – xuanxue (’den dunkla läran’) – som på basis av den klassiska daoismen växte fram i Kina efter Han-dynastins fall.