1. terrorkrigföring

  terrorkrigföring, systematiska vittomfattande våldsåtgärder riktade mot ett samhälles civila delar i avsikt att skrämma till eftergift eller underkastelse.
 2. Elisabet Kågerman

  Kågerman, Elisabet, 1920–97, författare, lärare.
 3. Ljungströmturbin

  Ljungströmturbin, STAL-turbin , typ av ångturbin som omkring 1912 konstruerades av bröderna Birger och Fredrik Ljungström.
 4. fi-skalan

  fi-skalan, φ-skalan, phi-skalan, kornstorleksskala vilken används framför allt inom sedimentologin i stället för konventionella millimeterskalor.
 5. ekologisk odling

  ekologisk odling är ett sätt att odla som bygger på förnybara resurser, till exempel kogödsel, som finns nära gården.
 6. fisheyeobjektiv

  fisheyeobjektiv, extremt vidvinkelobjektiv med en bildvinkel på ca 180° och med mycket kraftig distorsion.
 7. Claude Autant-Lara

  Autant-Lara, Claude, 1903–2000, fransk filmregissör.
 8. gonfanon

  gonfanon, gonfalon, fana eller baner för kyrkligt bruk.
 9. Varg

  Varg, mindre oljefält i norska delen av kontinentalsockeln i Nordsjön, söder om 62:a breddgraden.
 10. Elizabeth Inchbald

  Inchbald, Elizabeth, 1753–1821, brittisk författare och skådespelerska.