1. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 2. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 3. distributionsteori

  distributionsteori, en utvidgning av funktionsbegreppet, av Laurent Schwartz omkring 1945.
 4. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 5. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk upptäcktsresande.

 6. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 7. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.
 8. anime

  anime, japansk animerad (oftast tecknad) film.

 9. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 10. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.