1. väte

  väte, hydrogen, gasformigt grundämne, det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen, kemiskt tecken H, som vätgas H2.
 2. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 3. Bertolt (Bert) Brecht

  Brecht, Bertolt (Bert), född 10 februari 1898, död 14 augusti 1956, tysk lyriker, dramatiker och regissör, ett av de största namnen inom 1900-talets teater.

 4. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 5. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 6. konventionalism

  konventionalism [-ʃonalis´m] subst. ~en ORDLED: kon-vent-ion-al-ism-en
  Svensk ordbok
 7. stridsspets

  stridsspets [strit`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: strids--spets-en
  Svensk ordbok
 8. frigjord

  fri`gjord adj. frigjort ORDLED: fri--gjor-da
  Svensk ordbok
 9. välgjord

  vä`lgjord adj. välgjort ORDLED: väl--gjor-da
  Svensk ordbok
 10. medelsvensson

  me`delsvensson subst., plur. medelsvenssöner, n-genus ORDLED: medel--svens-son
  Svensk ordbok