1. konventionell

  konventionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: kon-vent-ion-ell
  Svensk ordbok
 2. konventionalism

  konventionalism [-ʃonalis´m] subst. ~en ORDLED: kon-vent-ion-al-ism-en
  Svensk ordbok
 3. stridsspets

  stridsspets [strit`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: strids--spets-en
  Svensk ordbok
 4. frigjord

  fri`gjord adj. frigjort ORDLED: fri--gjor-da
  Svensk ordbok
 5. välgjord

  vä`lgjord adj. välgjort ORDLED: väl--gjor-da
  Svensk ordbok
 6. medelsvensson

  me`delsvensson subst., plur. medelsvenssöner, n-genus ORDLED: medel--svens-son
  Svensk ordbok
 7. rymdvinkel

  rym`dvinkel subst. ~n rymdvinklar ORDLED: rymd--vinkl-ar
  Svensk ordbok
 8. okonventionell

  o`konventionell adj. ~t ORDLED: o--kon-vent-ion-ell
  Svensk ordbok
 9. kvadratodling

  kvadra`todling subst. ~en ORDLED: kvadr-at--odl-ing-en
  Svensk ordbok
 10. stridsmedel

  stridsmedel [strit`s-] subst. stridsmedlet, plur. ~, best. plur. stridsmedlen ORDLED: strids--medl-et
  Svensk ordbok