1. gena

  ge`na verb ~de ~t ORDLED: gen-ar SUBST.: genande
  Svensk ordbok
 2. murbräcka

  mu`rbräcka subst. ~n murbräckor ORDLED: mur--bräck-an
  Svensk ordbok
 3. repstege

  re`pstege subst. ~n repstegar ORDLED: rep--steg-en
  Svensk ordbok
 4. vykort

  vy`kort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vy--kort-et
  Svensk ordbok
 5. öst

  1öst subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. väst

  2väst subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. syd

  1syd subst. ~en ORDLED: syd-en
  Svensk ordbok
 8. nord

  no´rd subst. ~en ORDLED: nord-en
  Svensk ordbok
 9. djup

  2djup subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djup-et
  Svensk ordbok
 10. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok