1. idem

  idem, förkortning id., densamme eller detsamma.
 2. semper idem

  semper idem, alltid densamme eller detsamma.
 3. idempotent

  idempotent, matematisk term.
 4. ne bis in idem

  ne bis in idem, gammalt juridiskt talesätt som uttrycker principen att när en tvist en gång blivit föremål för rättegång och dom får den inte tas upp på nytt.
 5. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 6. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 7. id.

  id., förkortning för idem.
 8. Merlene Ottey

  Ottey, Merlene, född 1960, jamaicansk (sedan 2002 slovensk) sprinterlöpare.

 9. identitet

  identitet, likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt).
 10. Joseph Hall

  Hall, Joseph, 1574–1656, engelsk präst och författare, biskop i Exeter 1627, i Norwich 1641, avsatt av puritanerna 1643.