1. ateistisk

  ateis´tisk adj. ~t ORDLED: a-te-ist-isk
  Svensk ordbok
 2. herrefolk

  herr`efolk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: herre--folk-et
  Svensk ordbok
 3. generalstrejk

  genera`lstrejk subst. ~en ~er ORDLED: gen-er-al--strejk-en
  Svensk ordbok
 4. skiljelinje

  skil`jelinje subst. ~n ~r ORDLED: skilje--linj-en
  Svensk ordbok
 5. kommunism

  kommunis´m subst. ~en ORDLED: kom-mun-ism-en
  Svensk ordbok
 6. elitteori

  eli`tteori subst. ~n äv. ~en ORDLED: e-lit--teor-in
  Svensk ordbok
 7. antiintellektualism

  an`tiintellektualism subst. ~en ORDLED: anti--intel-lektu-al-ism-en
  Svensk ordbok
 8. egalitär

  egalitä´r adj. ~t ORDLED: eg-al-it-är
  Svensk ordbok
 9. grundtanke

  grun`dtanke subst. ~n grundtankar ORDLED: grund--tank-en
  Svensk ordbok
 10. gaullism

  gaullism [gålis´m] subst. ~en ORDLED: gaull-ism-en
  Svensk ordbok