1. grundsyn

  grun`dsyn subst. ~en ORDLED: grund--syn-en
  Svensk ordbok
 2. goja

  1goja [gåj`a] subst. ~n ORDLED: goj-an
  Svensk ordbok
 3. entusiast

  entusias´t [aŋ- el. en-] subst. ~en ~er ORDLED: entusi-ast-en
  Svensk ordbok
 4. avnazifiering

  a`vnazifiering subst. ~en ORDLED: av--nazi-fi-er-ing-en
  Svensk ordbok
 5. antagonistisk

  antagonis´tisk adj. ~t ORDLED: ant-ag-on-ist-isk
  Svensk ordbok
 6. ekologism

  ekologis´m subst. ~en ORDLED: eko-log-ism-en
  Svensk ordbok
 7. socialism

  socialis´m subst. ~en ORDLED: soci-al-ism-en
  Svensk ordbok
 8. visionär

  1visionär [-ʃonä´r] adj. ~t ORDLED: vis-ion-är
  Svensk ordbok
 9. auktoritär

  auktoritä´r adj. ~t ORDLED: aukt-or-it-är
  Svensk ordbok
 10. beröringsskräck

  berö`ringsskräck subst. ~en ORDLED: be-rör-ings--skräck-en
  Svensk ordbok