1. stålbad

  stå`lbad subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stål--bad-et
  Svensk ordbok
 2. guling

  gu`ling subst. ~en ~ar ORDLED: gul-ing-en
  Svensk ordbok
 3. utflöde

  u`tflöde subst. ~t ~n ORDLED: ut--flöd-et
  Svensk ordbok
 4. åskådning

  å`skådning subst. ~en ~ar ORDLED: å--skåd-ning-en
  Svensk ordbok
 5. vägleda

  vä`gleda verb vägledde väglett, pres. vägleder ORDLED: väg--led-er SUBST.: vägledande, vägledning
  Svensk ordbok
 6. klan

  klan subst. ~en ~er ORDLED: klan-en
  Svensk ordbok
 7. schism

  schism subst. ~en ~er ORDLED: schism-en
  Svensk ordbok
 8. besmitta

  besmitt´a verb ~de ~t ORDLED: be-smitt-ar SUBST.: besmittande; besmittelse
  Svensk ordbok
 9. center

  1cen´ter subst. ~n centrar ORDLED: centr-ar
  Svensk ordbok
 10. utropa

  u`tropa verb ~de ~t ORDLED: ut--rop-ar SUBST.: utropande, utropning; utrop (till 1 och 3)
  Svensk ordbok