1. ifrågakomma

  ifrå`gakomma verb ifrågakom ifrågakommit ifrågakommen ifrågakomna, pres. ifrågakommer ORDLED: i-fråga--komm-er SUBST.: ifrågakommande
  Svensk ordbok
 2. lex Maria

  lex Maria, skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 3. fuktskydd

  fuktskydd, inom byggnadstekniken åtgärder för att skydda en byggnadsdel mot skadlig inverkan av fukt.
 4. respektive

  2respektive [-i´ve el. res´-] adj., ingen böjning ORDLED: re-spekt-ive
  Svensk ordbok