1. lex Maria

  lex Maria, skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 2. ifrågakomma

  ifrå`gakomma verb ifrågakom ifrågakommit ifrågakommen ifrågakomna, pres. ifrågakommer ORDLED: i-fråga--komm-er SUBST.: ifrågakommande
  Svensk ordbok
 3. fuktskydd

  fuktskydd, inom byggnadstekniken åtgärder för att skydda en byggnadsdel mot skadlig inverkan av fukt.
 4. respektive

  2respektive [-i´ve el. res´-] adj., ingen böjning ORDLED: re-spekt-ive
  Svensk ordbok