1. iglasyrdekor

  iglasyrdekor, keramisk dekor som via dekaler, direkttryck eller målning appliceras ovanpå färdigbränd glasyr och som sedan bränns vid en hög temperatur (1 200–1 250 °C för fältspatporslin).
 2. iglar

  iglar, Hirudinea, klass ringmaskar med mer än 500 kända arter, varav 22 i Sverige.
 3. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 4. ringmaskar

  ringmaskar, ledmaskar, Annelida, stam djur med ca 11 000 arter, varav nästan 700 i Sverige.
 5. igel

  igel, se iglar.
 6. Hirudinea

  Hirudinea, det vetenskapliga namnet på ringmaskklassen iglar.
 7. Acanthobdella

  Acanthobdella, det vetenskapliga namnet på ett släkte iglar med en art, borstigel.
 8. spottkörtlar

  spottkörtlar, salivkörtlar, körtlar som mynnar i munhålan och som förekommer inom många djurgrupper.
 9. coccidier

  coccidier, Coccidia, underklass i protozostammen Apicomplexa.
 10. Hirudo

  Hirudo, det vetenskapliga namnet på ett släkte inom rundmaskklassen iglar; den mesta kända arten är medicinsk blodigel.