1. Kräftan

    Kräftan, Cancer, en under en stor del av året från Sverige synlig men föga framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen vilken ingår i djurkretsen.
  2. Johan Wahlberg

    Wahlberg, Johan, 1810–56, naturforskare, forskningsresande.
  3. ihjäl

    ihjä´l adv. ORDLED: i--hjäl
    Svensk ordbok