1. bildformat

  bildformat, i datorsammanhang representation av bilder i datorer.
 2. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 3. framtoning

  fram`toning subst. ~en ~ar ORDLED: fram--ton-ing-en
  Svensk ordbok
 4. imago

  ima´go subst. ~n ORDLED: im-ag-on
  Svensk ordbok
 5. imaginär

  imaginär [-ʃinä´r] adj. ~t ORDLED: im-ag-in-är
  Svensk ordbok
 6. tvätta

  tvätt`a verb ~de ~t ORDLED: tvätt-ar SUBST.: tvättande, tvättning; tvätt
  Svensk ordbok