1. Muhammad ibn al-Hasan

  Muhammad ibn al-Hasan, imam, se Muhammad al-Mahdi.
 2. sju-imam-shia

  sju-imam-shia, riktningar inom shiitisk islam, se sjusekten.
 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Qom

  Qom, stad i Iran.

 5. gudstjänst

  gudstjänst innebär att människor samlas för att upprätthålla relationen till en eller flera gudar.
 6. Geert Wilders

  Wilders, Geert, född 6 september 1963, nederländsk politiker, sedan 2006 ledare för Frihetspartiet (Partij voor de Vrijheid, PVV).

 7. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 8. jafaritiska rättsskolan

  jafaritiska rättsskolan, den största av de shiitiska utformningarna av islamisk rätt och officiell rättsordning i Iran sedan revolutionen 1979.
 9. Förenade Arabstaterna

  Förenade Arabstaterna, politiskt förbund mellan (Nord-)Jemen och Förenade Arabrepubliken (FAR), dvs. Egypten och Syrien, proklamerad 8 mars 1958.

 10. Aga Khan I

  Aga Khan I (Āqā Khān egentligen Ḥasan ˙Alī Shāh), 1800–81, andlig ledare (imam) för de shiamuslimska Nizari-ismailiterna.