1. isblomma

  i`sblomma subst. ~n isblommor ORDLED: is--blomm-an
  Svensk ordbok
 2. fukt

  fukt subst. ~en ORDLED: fukt-en
  Svensk ordbok
 3. sejdel

  sej`del subst. ~n sejdlar ORDLED: sejdl-ar
  Svensk ordbok
 4. fuktig

  fuk`tig adj. ~t ORDLED: fukt-ig
  Svensk ordbok
 5. beslag

  besla´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-slag-et
  Svensk ordbok
 6. ruta

  1ru`ta subst. ~n rutor ORDLED: rut-an
  Svensk ordbok