1. internat

  internat, (fr., av internat, interne ’inackorderad elev’, av latin internus ’inre’, ’inhemsk’, ’invändig’, ’invärtes’), skola, utbildningskurs, träningsläger e.d. där eleverna (deltagarna) är helinackorderade.
 2. Ernst Westerlund

  Westerlund, Ernst,Enköpingsdoktorn”, 1839–1924, läkare, stadsläkare i Enköping 1867–86, därefter privatpraktiker.
 3. Carl von Linné

  Linné, Carl von, före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus, född 13 maj (gamla stilen, motsvarar 23 maj enligt nya stilen) 1707, död 10 januari (nya stilen) 1778, naturforskare.
 4. Jenny Diski

  Diski, Jenny, 1947–2016, brittisk författare. 

 5. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.