1. affektinkongruens

    affektinkongruens, inadekvata affekter, känslouttryck som inte är i överensstämmelse med situationen, t.ex. gapskratt vid mottagande av dödsbud.
  2. splittring

    splittring, som psykiatrisk term basalt, grundläggande symtom vid schizofreni.
  3. historia

    historia, liturgisk-musikalisk term för en omfångsrik genre av senmedeltida latinsk diktning som sjöngs vid vissa helgondagars tideböner.