1. indela

  in`dela verb ~de ~t ORDLED: in--del-ar SUBST.: indelande, indelning
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 4. cellandning

  cellandning, inre andning, de processer som leder till att för cellen användbar energi blir tillgänglig under förbrukning av syre.
 5. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
 6. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 7. Ryssland

  Ryssland, Ryska federationen, stat i norra Europa och Asien.

 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 10. samhällsklass

  samhällsklass, ett gängse sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela samhällets medborgare.