1. samhällsklass

  samhällsklass, ett gängse sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela samhällets medborgare.
 2. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.

 3. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 4. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 5. Koranen

  Koranen är islams heliga skrift.
 6. ormar

  ormar, Serpentes (tidigare Ophidia), underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.
 7. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, eller katolska kyrkan, är en mycket stor kyrka som finns i många länder och leds av påven.
 8. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 9. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 10. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.