1. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).

 2. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 3. sköldpaddor

  sköldpaddor, Chelonia, syn. Testudines, ordning kräldjur med ca 260 nutida arter fördelade på de två underordningarna vändhalssköldpaddor och gömhalssköldpaddor.
 4. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 5. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.

 6. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 7. Nordirland

  Nordirland, delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 13 575 km2, 1,8 miljoner invånare (2013).
 8. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.

 9. fjärilar

  fjärilar, Lepidoptera, ordning i klassen egentliga insekter.
 10. klimat

  klimat kallas den vädertyp som råder i ett visst, vanligen större, område.