1. sköldpaddor

  sköldpaddor, Chelonia, syn. Testudines, ordning kräldjur med ca 260 nutida arter fördelade på de två underordningarna vändhalssköldpaddor och gömhalssköldpaddor.
 2. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 3. intresseorganisation

  intresseorganisation, sammanslutning som arbetar för medlemmarnas ekonomiska bästa.
 4. stjärnbild

  stjärnbild, konstellation, ursprungligen benämning på ett mönster av ljusare stjärnor som i bästa fall liknar det objekt vars namn stjärnbilden bär.

 5. stål

  stål, legering med järn som huvudbeståndsdel och en kolhalt mindre än 2 %.

 6. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).

 7. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 8. Nordirland

  Nordirland, delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 13 575 km2, 1,8 miljoner invånare (2013).
 9. Kambodja

  Kambodja, Cambodja, 1970–75 Khmerrepubliken, 1975–89 Kampuchea, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 10. kommun

  kommun är ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna.