1. induktionsspänning

  induktionsspänning, elektrisk spänning som alstras av ett i tiden föränderligt magnetiskt flöde.
 2. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter, krafter som förekommer mellan alla partiklar och ger upphov till antingen avvikelser från allmänna gaslagen, kondensation till vätskefas eller bildandet av fast fas, beroende på tätheten och temperaturen i mediet.
 3. magnetron

  magnetron, elektronrör för alstring av mikrovågor.
 4. diamagnetism

  diamagnetism hos ett ämne medför att det stöts bort från en magnet.
 5. brytarkontakt

  brytarkontakt, brytarspets , anordning i förbränningsmotorns tändsystem.
 6. ferrarismätare

  ferrarismätare, det mätsystem som finns i de vanliga kilowattimmätarna i varje hushåll.
 7. svänghjulsmagnet

  svänghjulsmagnet, komponent i enklare tändsystem för förbränningsmotorer i form av en permanentmagnet på svänghjulet, vilken under önskad del av varvet inducerar ström till tändsystemet och därmed eliminerar behovet av separat elgenerator eller batteri.
 8. symbiogen psykos

  symbiogen psykos (av symbios och genes), inducerad psykos, psykos som framkallas genom påverkan av närstående personer.
 9. naturlig miljö

  naturlig miljö, inom miljötålighetstekniken samlingsterm för miljöfaktorer vilka är effekter av i naturen förekommande fenomen, t.ex. temperatur, solstrålning, luftfuktighet, regn och seismiska vibrationer.
 10. självinduktion

  självinduktion, den elektromotoriska kraft eller motspänning som induceras i en strömkrets när det magnetiska flödet genom kretsen varierar på grund av varierande strömstyrka i kretsen.