1. cytotoxiska T-celler

  cytotoxiska T-celler, T-mördarceller, T-killerceller, celler inom immunsystemet vilka utan inblandning av antikroppar kan döda celler som är infekterade av virus eller parasiter, eller är onormala på annat sätt, genom att inducera apoptos.
 2. Rabis molekylstrålemetod

  Rabis molekylstrålemetod , resonansmetod för strålar av atomer och molekyler som I.I. Rabi introducerade 1938 (se atomstråleresonans).
 3. induktionsugn

  induktionsugn, ugn för värmning eller smältning av metalliska material.
 4. königsbergerkvoten

  königsbergerkvoten , förhållandet mellan den permanenta och den av jordmagnetiska fältet inducerade magnetiseringen i bergarter och mineral.
 5. nakterhus

  nakterhus, stolpformad konstruktion med inbyggd fartygskompass.
 6. induktionslogg

  induktionslogg, elektrisk konduktivitetsmätning vid borrhålsloggning, baserad på induktionslagen.
 7. ytladdning

  ytladdning, elektrisk laddning fördelad i form av ett ytskikt med försumbar tjocklek.
 8. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 9. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 10. Bullard–Gellman-dynamon

  Bullard–Gellman-dynamon, teori som föreslagits av E.C. Bullard och H. Gellman för att förklara det geomagnetiska fältet.