1. induktion

  induktion, term inom fysiken.
 2. optik

  optik, vetenskap, teknik och instrument som rör seendet och ljuset, dvs. alstring, utbredning och detektering av elektromagnetisk strålning i det för det mänskliga ögat synliga spektralområdet (våglängder 0,4–0,7 μm), men även i det ultravioletta (ned till nm) och infraröda (upp till mm) spektralområdet.
 3. Halleffekt

  Halleffekt, elektrisk spänning som uppstår tvärs över en tunn platta, då man skickar en ström längs plattan och samtidigt lägger ett magnetfält vinkelrätt mot den.

 4. avmagnetisering

  avmagnetisering, åtgärder för att avlägsna icke önskvärd magnetisering hos föremål, t.ex. verktyg, magnetband eller fartyg.
 5. elektronövergång

  elektronövergång, förändring i elektrontillståndet hos en atom eller molekyl, vanligtvis inducerad av kopplingen mellan elektronrörelsen och det elektromagnetiska strålningsfältet, t.ex. i form av synligt ljus.
 6. markeffekt

  markeffekt, fenomen som upplevs som att (särskilt lågvingade) flygplan ”flyter ut” strax före sättning; en luftkudde bildas under planet eftersom det inducerade motståndet blir noll när höjden är noll.
 7. bromsmagnet

  bromsmagnet, magnet, vanligen permanentmagnet, monterad så att dess fält tränger in i en rörlig metalldel.
 8. symmetrisk fission

  symmetrisk fission av en tung atomkärna resulterar i två lika tunga fissionsfragment.
 9. basalcellscancer

  basalcellscancer, basaliom, den vanligaste formen av hudcancer.
 10. fentanyl

  fentanyl, läkemedel som tillhör gruppen helsyntetiska opioider och som har mycket stark smärtlindrande effekt.