1. kondylom

  kondylom, könsvårtor, vårtor vid de yttre könsorganen och ändtarmsöppningen, vanligtvis uppkomna genom sexuellt överförbar smitta.
 2. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 3. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 4. dipol

  dipol är två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.

 5. EMP

  EMP, elektromagnetisk puls, verkan av kärnvapen i form av elektromagnetisk strålning.
 6. C H Waddington

  Waddington, Conrad Hal, 1905–75, brittisk embryolog, genetiker och vetenskapsfilosof, professor i djurgenetik vid universitetet i Edinburgh från 1947.
 7. kastning

  kastning, veterinärmedicinsk term för abort hos djur.
 8. promotor

  promotor, kokarcinogen, faktor som kan samverka med cancerframkallande ämnen vid uppkomsten av kemiskt inducerade tumörer under förutsättning att den tillförs efter inverkan av respektive cancerframkallande ämne (”initieringen”).
 9. prompt neutron

  prompt neutron (ytterst av latin promp­tus ’beredd’, ’tillgänglig’, ’åtkomlig’, av promo ’ta fram’, ’släppa fram’), neutron som vid fission av en atomkärna utsänds inom 10 −16 s i ett antal som beror på de två kärnfragmentens egenskaper.
 10. polarisation

  polarisation, begrepp inom optiken avseende dels en egenskap hos elektromagnetiska vågor, dels ett ämnes respons på ett elektriskt fält.