1. reflexion

  reflexion, process som innebär att ljus sprids bakåt vid ett gränsskikt.
 2. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 3. vindenergi

  vindenergi, rörelseenergin i vindarna.

 4. islamisk tideräkning

  islamisk tideräkning är en kalender som används i de flesta muslimska länder.

 5. rådjur

  rådjur, Capreolus capreolus, art i familjen hjortdjur.
 6. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok
 7. infallen

  in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
  Svensk ordbok
 8. mars

  mars är årets tredje månad i vår kalender.
 9. infallsrik

  in`fallsrik adj. ~t ORDLED: in-falls--rik
  Svensk ordbok
 10. infallsvinkel

  in`fallsvinkel subst. ~n infallsvinklar ORDLED: in-falls--vinkl-ar
  Svensk ordbok