1. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 2. Id al-adha

  Id al-adha, islamisk högtid som firas till minne av Ibrahims beredvillighet att offra sin son.

 3. sjöhästar

  sjöhästar, Hippocampinae, underfamilj kantnålsfiskar med släktet sjöhästar ( Hippocampus), totalt ca 30 arter, huvudsakligen i tropiska hav.
 4. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 5. järv

  järv, Gulo gulo, art i familjen mårddjur.

 6. brytningsindex

  brytningsindex, n, i optiken ett tal som bestämmer ljusets hastighet i ett material i förhållande till ljushastigheten i vakuum.
 7. gitter

  gitter, diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd.
 8. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 9. Magellan

  Magellan, amerikansk rymdsond som 1990–94 låg i satellitbana kring den ständigt molntäckta planeten Venus och kartlade dess yta med radar.
 10. pingst

  pingst är en viktig kristen högtid.