1. Marie bebådelsedag

  Marie bebådelsedag, Jungfru Marie bebådelsedag, vårfrudagen, högtid i kyrkoåret den 25 mars, i Svenska kyrkan flyttad till närmaste söndag vid helgdagsreformen 1952.

 2. impuls

  impuls, biologisk term, se nervimpuls.
 3. sommarsolståndet

  sommarsolståndet är den tidpunkt på året då dagen är längst och natten kortast.
 4. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 5. pubertet

  pubertet är de förändringar som sker i kroppen och psyket när en människa blir könsmogen.

 6. diffus reflexion

  diffus reflexion uppträder om en reflekterande yta är skrovlig, så att en andel av det infallande ljuset sprids bakåt i andra vinklar än infallsvinkeln.
 7. reflexionslagen

  reflexionslagen beskriver hur ljusstrålar reflekteras eller återkastas när de träffar en plan spegel.
 8. höstdagjämning

  höstdagjämning är den tid på hösten då dag och natt är lika långa.
 9. proportionalräknare

  proportionalräknare, gasfylld detektor för mätning av joniserande strålning.
 10. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.