1. avskärma

  a`vskärma verb ~de ~t ORDLED: av--skärm-ar SUBST.: avskärmande, avskärmning
  Svensk ordbok
 2. avbryta

  a`vbryta verb avbröt avbrutit avbruten avbrutna, pres. avbryter ORDLED: av--bryt-er SUBST.: avbrytande; avbrott
  Svensk ordbok
 3. falla in

  falla in´ verb föll fallit, pres. faller ORDLED: fall-er SUBST.: infallande (till 1 och 2); infall (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 4. ryck

  ryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ryck-et
  Svensk ordbok
 5. rörlig

  rö`rlig adj. ~t ORDLED: rör-lig
  Svensk ordbok
 6. tidig

  ti`dig adj. ~t ORDLED: tid-ig
  Svensk ordbok
 7. idé

  idé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: id-én
  Svensk ordbok
 8. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 9. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 10. positiv

  1positiv [po´s- el. pos´-] adj. ~t ORDLED: pos-it-iv
  Svensk ordbok