1. solvärme

  solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i form av solstrålning absorberas i atmosfären, på jorden eller av en komponent som är avsedd för att producera värme.
 2. svävning

  svävning, engelska beat, akustiskt fenomen som uppstår då två närliggande toner ljuder samtidigt.
 3. kristalloptik

  kristalloptik behandlar optiska egenskaper som är direkt relaterade till kristallsymmetrin hos ett material.
 4. capriccio

  capriccio, allt sedan 1500-talet beteckning för musikstycken av växlande form och karaktär, under senare tid ofta för lättsamma, ibland virtuost anlagda stycken.
 5. fotoluminiscens

  fotoluminiscens, utsändning av eget ljus från ett material då detta belyses.
 6. bigemini

  bigemini, tvillingslag, störning av hjärtats rytm där ett normalt hjärtslag regelbundet följs av ett s.k. extraslag, som infaller tidigare än nästa normala slag skulle ha gjort.
 7. lagstadgad tid

  lagstadgad tid, den tid inom vilken en rättslig åtgärd senast ska vidtas.
 8. mars

  mars är årets tredje månad i vår kalender.
 9. kinesisk tideräkning

  kinesisk tideräkning, tideräkning i Kina med mycket gamla anor som fortfarande lever kvar.
 10. höstdagjämning

  höstdagjämning är den tid på hösten då dag och natt är lika långa.