1. vårdagjämning

  vårdagjämning är den tid på våren då dag och natt är lika långa.
 2. subtraktiv färgblandning

  subtraktiv färgblandning, blandning av färgämnen, varvid delar av det infallande ljuset absorberas (”subtraheras”) och nya, mörkare kulörer uppstår.
 3. glansmätare

  glansmätare, optiskt instrument som mäter hur väl en målad yta reflekterar infallande ljus.
 4. Nicolaes Elias

  Elias, Nicolaes, kallad Pickenoy, 1591–1655, nederländsk porträttmålare, verksam i Amsterdam.
 5. nonae

  nonae, femte eller sjunde dagen i månaden i den romerska kalendern, då månen ingick i sitt första kvarter.
 6. entymem

  entymem, inom retoriken en ofullständig eller logiskt ofullkomlig syllogism.
 7. jordlina

  jordlina, topplina, lina belägen över fasledarna i en elektrisk luftledning.
 8. reflexionslagen

  reflexionslagen beskriver hur ljusstrålar reflekteras eller återkastas när de träffar en plan spegel.
 9. incidens

  incidens, ett inom epidemiologin använt mått på sjukdomsförekomst i en befolkning.
 10. Byskeälven

  Byskeälven, vattendrag i Västerbotten.