1. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 2. ljuskänslighet

  ljuskänslighet, mått på känsligheten för infallande ljus, vanligen hos en fotografisk detektor, antingen traditionell film eller halvledare.
 3. transmittans

  transmittans, transmissionsfaktor, mått på ett ämnes genomsläpplighet för ljus eller ljud av en viss våglängd eller frekvens.
 4. kompensationsdjup

  kompensationsdjup, kompensationsnivå, inom limnologi och marinekologi det vattendjup där upptaget och avgivningen av koldioxid (eller av syre) hos fotosyntetiserande organismer är lika stora, dvs. den nivå där fotosyntesen kompenserar nedbrytningen.
 5. densitometer

  densitometer, instrument som används inom grafisk och fotografisk industri för att mäta svärtning.
 6. punktalglas

  punktalglas ®, varumärke för glasögonlinser med speciell slipning grundad på teoretiska arbeten av bl.a. Nobelpristagaren Allvar Gullstrand.
 7. SAS

  SAS, small-angle scattering, sammanfattande benämning på experimentella metoder för strukturstudier av stora molekyler eller mikroskopiska partiklar i kondenserad materia genom registrering av den strålning som sprids i ett litet vinkelområde nära en infallande stråle.
 8. primetime

  primetime, bästa sändningstid, benämning på den tid av dygnet då antalet TV-tittare är som högst.
 9. astilbe

  astilbe, Astilbe × arendsii, hybrid inom familjen stenbräckeväxter.
 10. torrtid

  torrtid, del av året då nederbörden i ett tropiskt eller subtropiskt område är betydligt mindre än avdunstningen.