1. Maldiverna

  Maldiverna, stat och ögrupp i norra Indiska oceanen.

 2. kompoundkärnereaktion

  kompoundkärnereaktion , modell för en reaktion mellan en energirik partikel och en strålmålskärna, föreslagen av Niels Bohr 1936, i vilken en kompoundkärna eller blandkärna produceras.
 3. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten, stat i Västafrika.

 4. viveväxter

  viveväxter, Primulaceae, familj växter med cirka 2 800 arter ett- till fleråriga örter, varav några få är delvis förvedade.
 5. klintsnyltrot

  klintsnyltrot, Orobanche elatior, art i familjen snyltrotsväxter.
 6. direkt solstrålning

  direkt solstrålning, den solstrålning som når ned till jordens mark- eller havsnivå utan att spridas i atmosfären.
 7. sotfalk

  sotfalk, Falco concolor , art i familjen falkfåglar.
 8. kaukasiskt fetblad

  kaukasiskt fetblad, gravfetblad , Sedum spurium, art i familjen fetbladsväxter.
 9. kattkäftar

  kattkäftar, Faucaria, släkte isörtsväxter med ca 30 arter fleråriga, små, suckulenta örter hemmahörande i södra Afrika.
 10. brinnande kärlek

  brinnande kärlek, studentnejlika , Lychnis chalcedonica, art i familjen nejlikväxter.