1. Stig Larsson

  Larsson, Stig, född 1955, författare och regissör.
 2. glansmätare

  glansmätare, optiskt instrument som mäter hur väl en målad yta reflekterar infallande ljus.
 3. glans

  glans, lyster , egenskap hos en yta att speglande reflektera ljusstrålning.
 4. explication de texte

  explication de texte, en i det franska skolsystemet sedan länge tillämpad metod för analys av litterära texter.
 5. Ludvig Rasmusson

  Rasmusson, Ludvig, född 1936, journalist och författare, bror till Torkel Rasmusson.
 6. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 7. Tomas Mikael Bäck

  Bäck, Tomas Mikael, född 1946, finlandssvensk författare. 

 8. Lars Hermansson

  Hermansson, Lars, född 1961, författare och kulturjournalist, verksam vid bl.a. Sveriges Radio.
 9. idrottsforskning

  idrottsforskning, vetenskapligt studium av kroppsövningar med syftet att utveckla ny kunskap om a) idrottskulturen och dess roll i samhället, b) individens förhållningssätt och relation till olika uttryck för denna kultur, c) hur individen påverkas socialt, psykiskt, fysiskt och medicinskt av olika idrottsliga aktiviteter, d) människans motoriska och fysiska utveckling och prestationsförmåga.
 10. extas

  extas, i religionshistoria och religionspsykologi en benämning på förändringar i medvetandet (jämför förändrat medvetandetillstånd) där personen antingen tycker sig förflyttad utom sig själv eller helt tas i besittning av ett annat jag.