1. Guillermo Cabrera Infante

  Cabrera Infante, Guillermo, 1929–2005, kubansk författare.
 2. infanteriet

  infanteriet, truppslag inom svenska armén med uppgift att utbilda infanteriförband för insatsorganisationen.
 3. infanteri

  infanteri, sedan 1600-talets början benämning på en armés till fots stridande förband, som regel huvudtruppslaget, numera vanligen transporterat i lättare pansarfordon eller lastbils-, eller terrängbilsburet.
 4. infanterikanonvagn

  infanterikanonvagn, lätt svenskt stridsfordon med mycket god terrängframkomlighet.
 5. infanteri

  infanteri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: in-fant-eri-et
  Svensk ordbok
 6. infanterist

  infanteris´t subst. ~en ~er ORDLED: in-fant-er-ist-en
  Svensk ordbok
 7. Östgöta infanteriregemente

  Östgöta infanteriregemente, från början av 1600-talet till 1791 namn på Första livgrenadjärregementet, som 1928 uppgick i Livgrenadjärregementet.
 8. infant

  infant, hederstitel på Pyreneiska halvön för monarkens legitima söner med undantag för tronföljaren; motsvarande titel för monarkens dotter, liksom för makan till infant, är infantinna.
 9. infant

  infan´t subst. ~en ~er ORDLED: in-fant-en
  Svensk ordbok
 10. infantinna

  infantinna, kvinnlig motsvarighet till infant.