1. barnskriksforskning

  barnskriksforskning, ett relativt nytt forskningsområde där man betraktar skriket som en signal från barnet till omgivningen.
 2. Juan de La Cueva

  La Cueva, Juan de, 1543–1610, spansk författare och dramatiker.
 3. infanticid

  infanticid, inom biologin dödandet av späda ungar, ett beteende som förekommer hos vissa däggdjurs- och fågelarter.
 4. The Soundtrack of Our Lives

  The Soundtrack of Our Lives, rockgrupp bildad 1995 av sångaren Torbjörn ”Ebbot” Lundberg (född 1966) och gitarristen Björn Olsson (född 1963), vilka tidigare medverkat i den 1993 upplösta experimentella punkgruppen Union Carbide Productions.

 5. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 6. Daniel Stern

  Stern, Daniel, född 16 augusti 1934, död 12 november 2012, amerikansk psykiater, utvecklingspsykolog och psykoanalytiker, verksam i Schweiz.
 7. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.

 8. spädbarnsdöd

  spädbarnsdöd, plötslig spädbarnsdöd, engelska sudden infant death syndrome ( SIDS), att ett tidigare friskt spädbarn plötsligt och oväntat avlider och varken barnets föregående hälsotillstånd, situationen vid dödsfallet eller obduktionen kan förklara dödsfallet.
 9. RDS

  RDS, IRDS, (infant) respiratory distress syndrome, andningssviktsyndrom, sjukdom med svår andningsstörning hos nyfödda, särskilt för tidigt födda (prematura) barn.
 10. infantinna

  infantinn`a subst. ~n infantinnor ORDLED: in-fant-inn-an
  Svensk ordbok