1. spanska dräkten

  spanska dräkten, spansk hovdräkt under 1600-talet.
 2. Henrik Sjöfararens orden

  Henrik Sjöfararens orden, portugisiska Ordem do Infante dom Henrique, portugisisk orden instiftad 1960 i sex grader.
 3. Ferdinand

  Ferdinand (spanska Fernando), kallad ”kardinalinfanten”, 1609–41, infant av Spanien, son till Filip III.
 4. infantil

  infantil (latin infantilis ’barnslig’, av infans ’(spätt) barn’, se vidare infant), barnslig, omogen; inom medicinen term som anger att en sjukdom huvudsakligen förekommer hos spädbarn, t.ex. infantil spasm.
 5. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.

 6. Ferdinand

  Ferdinand (portugisiska Fernão), kallad ”Ferdinand den ståndaktige” eller ”den helige”, 1402–43, infant av Portugal, son till Johan I.
 7. Margaret Mahler

  Mahler, Margaret, 1897–85, ungersk-amerikansk psykoanalytiker och spädbarnsforskare.
 8. barnskriksforskning

  barnskriksforskning, ett relativt nytt forskningsområde där man betraktar skriket som en signal från barnet till omgivningen.
 9. Juan de La Cueva

  La Cueva, Juan de, 1543–1610, spansk författare och dramatiker.
 10. infanticid

  infanticid, inom biologin dödandet av späda ungar, ett beteende som förekommer hos vissa däggdjurs- och fågelarter.